مقاله برتر همایش ملی مهندسی سطح و دومین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر

در جریان بیست و سومین همایش ملی مهندسی سطح و دومین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر که به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، مقاله شرکت کاوش صنعت شیخ بهایی به عنوان مقاله برتر همایش انتخاب شد.