برگزاری جلسه پیرامون همکاری های مشترک با اداره گاز استان چهارمحال و بختیاری، شهریورماه ۱۴۰۰

 

 

 

در تاریخ 20 شهریور 1400، مدیریت و تیم فنی شرکت کاوش صنعت شیخ بهایی جلسه ای را با مسؤلان شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری برگزار کردند. در این جلسه پیرامون همکاری های مشترک و مسائل فنی بحث و تبادل نظر شد.