نشست تخصصی تیم فنی کاوش صنعت شیخ بهایی و پالایش نفت اصفهان (خردادماه ۱۴۰۰)

جلسه هم اندیشی تیم فنی شرکت کاوش صنعت شیخ بهایی با اعضای شرکت پالایش نفت اصفهان برگزار گردید. در این جلسه پیرامون مسائل فنی و خوردگی موجود در پالایشگاه بحث و تبادل نظر گردید.