نشست تخصصی با مدیران ارشد نیروگاه شهید منتظری اصفهان

 

جلسه هم اندیشی تیم فنی شرکت کاوش صنعت شیخ بهایی  با کارشناسان و مهندسین نیروگاه شهید منتظری اصفهان در تاریخ 31 فروردین 1400 برگزار گردید. در این نشست پیرامون مسائل خوردگی موجود تبادل نظر و بازدید به عمل آمد.