نشست تخصصی با مدیران ارشد نیروگاه شهید منتظری اصفهان

  جلسه هم اندیشی تیم فنی شرکت کاوش صنعت شیخ بهایی  با کارشناسان و مهندسین نیروگاه شهید منتظری اصفهان در تاریخ 31 فروردین 1400 برگزار گردید. در این نشست پیرامون مسائل خوردگی موجود تبادل نظر و بازدید به عمل آمد.        
ادامه مطلب

بازدید تیم فنی از مجتمع پتروشیمی اصفهان :

  بازدید از مجتمع پتروشیمی اصفهان : اعضای فنی شرکت کاوش صنعت شیخ بهایی در تاریخ 16 فروردین 1400 از مجتمع پتروشیمی اصفهان بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که کارشناسان و مهندسان مجموعه پتروشیمی اصفهان نیز حضور داشتند، بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل خوردگی موجود در واحد های مختلف انجام گرفت.
ادامه مطلب